Ziekteverzuim

Als een werknemer van u arbeidsongeschikt raakt, bent u als werkgever wettelijke verplicht het loon twee jaar lang doorbetalen. Daarnaast moet u ook verzuimbegeleiding inzetten en re-integratie bevorderen. Deze ziekte calamiteiten kunnen de continuïteit van uw bedrijf verstoren en zelfs bedreigen. Met een verzuimverzekering dekt u dit financiële risico af. Daarnaast wilt u zoveel mogelijk grip hebben op verzuim en er bij voorkeur zo min mogelijk tijd aan besteden. Want u wilt zich focussen op uw core business. Een verzuimverzekering neemt bovendien wettelijk verplichte taken rond het voorkomen en verkorten van verzuim van u over. Plus allerlei administratieve rompslomp. Kortom, samen met u werken we aan het voorkomen van verzuim en het weer aan het werk helpen van zieke werknemers.

WIA aanvulling

Werknemers die arbeidsongeschikt raken, lopen door de wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) mogelijk grote risico’s voor de hoogte van hun inkomen. Ze komen in een onzekere situatie terecht waarin het inkomen afhangt van het percentage van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin ze nog wel inkomen weten te verwerven. Met alleen de wettelijke regeling heeft de werknemer geen enkele garantie, ook al is hij al jaren in dienst. Als goed werkgever laat u uw werknemer niet vallen, maar zorgt u ervoor dat u dat geregeld hebt. Met een collectieve WIA aanvullingsverzekering creëert u voor uw werknemers een vangnet voor als ze arbeidsongeschikt raken. Ze weten dat hun inkomen op niveau blijft, wat er ook gebeurt. Een eenvou­dige, duidelijke verzekering zonder ingewikkelde wet- en regelgeving, waarbij de werknemer precies weet waar hij aan toe is.