Gebouw

Een bedrijfspand is in veel gevallen kostbaar. Alleen al omdat u in de eerste plaats niet zonder bedrijfspand kunt. Of het nu een fabriek, kantoor of restaurant betreft, in uw bedrijfspand bevindt zich de motor van uw onderneming: machines,apparatuur, computers, administratie. Het is ook de plaats waar uw personeel dagelijks komt werken. Een gebouw moet goed beschermd worden tegen diverse risico’s. Een gebouwenverzekering biedt daarvoor de oplossing.

Huurdersbelang

Bent u huurder van een bedrijfspand en hebt u voor eigen rekening aanpassingen aan het pand laten uitvoeren? Deze aanpassingen vallen niet automatisch onder de gebouwenverzekering van de eigenaar. Sluit daarom een huurdersbelangverzekering af. Deze biedt dezelfde dekking als de gebouwenverzekering.

Inventaris en goederen

Door brand, inbraak of waterschade kan uw inventaris (voor een deel) verloren gaan. Niet alleen de bureaus en computers, ook bijvoorbeeld gereedschap, machines, dossiers of goederen die op voorraad heeft kunnen schade oplopen. Om deze schade vergoed te krijgen, sluit u een inventarisverzekering af. Heeft u vestigingen op verschillende locaties, dan kan met één polis volstaan worden.

Kasgeld

Als u als ondernemer veel met contant geld werkt is het verstandig dit zo goed mogelijk te beschermen. 
De kasgeldverzekering geeft dekking tegen het verloren gaan van geld en/of geldswaardig papier (zoals cheques) dat u voor uw bedrijfsvoering voorhanden heeft. Er zijn diverse dekkingsmogelijkheden mogelijk.


Computer en elektronica

Is uw computernetwerk, voorraad- of kassasysteem onmisbaar in uw bedrijf? De Computer- en elektronicaverzekering beperkt de financiële gevolgen van uitval of schade tot een minimum.Met de deze elektronicaverzekering verzekert u de schade aan uw apparatuur zelf en de gevolgen van de schade. Tegen een lage premie voorkomt u hiermee dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt.

Machinebreuk

Tijdens het productie- en/of onderhoudproces kan er veel mis gaan. Simpelweg door onzorgvuldigheid of foute bediening. Maar ook door het onjuiste voltage, water of een machine die beschadigd raakt doordat er tegenaan wordt gestoten. De machinebreukverzekering dekt de schade aan machines en installaties. Met de bijbehorende bedrijfsschadedekking treft u een passende financiële bescherming voor de bedrijfsschade die ontstaat als de productie stil valt. Deze bedrijfsschadeverzekering is gekoppeld aan de machineschadeverzekering.

Milieuschade

Al houdt u zich in uw bedrijf nog zo strikt aan alle milieuregels, toch is milieuschade niet altijd te voorkomen. Door een brand kan de bodem verontreinigd raken. Een container met gevaarlijke stoffen kan lekken. En de kosten om de verontreiniging op te ruimen en de grond te saneren kunnen aardig in de papieren lopen.
Met een milieuschadeverzekering van kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van dergelijke schades.