Rechtsbijstand

Als ondernemer heeft u voortdurend te maken met zakelijke overeenkomsten, met leveranciers, klanten, werknemers en overheidsinstanties. In de praktijk gaat het vaak goed met al die verschillende contacten en zakelijke afspraken, maar toch loopt u als ondernemer een aanzienlijk risico op verschillen van inzicht en conflicten. Als zo’n dergelijk conflict uitloopt op een juridisch geschil, dan kost uw onderneming dat vaak veel tijd en geld. Een rechtsbijstandverzekering kan dan uitkomst bieden.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Iedere ondernemer of elk bedrijf kan volkomen onbedoeld schade veroorzaken bij derden, zoals consumenten, werknemers en leveranciers. De schadeclaim waarmee u dan geconfronteerd wordt, kan in de miljoenen lopen. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, kortweg AVB, verzekert u de financiële gevolgen van schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Een AVB, is een echte basisverzekering die bij geen enkele onderneming mag ontbreken. De premie van een AVB is over het algemeen zeer betaalbaar.

Beroepsaansprakelijkheid

Als u een vrije beroepsbeoefenaar bent, wordt u ingezet als deskundige die specifieke problemen op kan lossen. Natuurlijk gaat dat vrijwel altijd goed. Toch kan door een vergissing, onachtzaamheid of een onjuist advies van uw kant, uw opdrachtgever schade lijden. Voor zover er sprake is van schade aan personen of zaken, kunt u terugvallen op uw bedrijfsaansparkelijkheidsverzekering. Maar als uw fout vermogensschade tot gevolg heeft, is dat niet gedekt onder die verzekering. U heeft dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, die dekking biedt tegen schade uit beroepsfouten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Beslissingen die u als directeur, voorzitter, bestuurder of commissaris namens uw organisatie neemt, hebben soms onvoorziene gevolgen. Schadeclaims, bijvoorbeeld.
De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan voorkomen dat het persoonlijke vermogen van directeuren, bestuurders, commissarissen en bestuursleden van uw bedrijf, instelling, vereniging of stichting op het spel komt te staan door bestuurlijke beslissingen.

Container/traileraansprakelijkheid

Beroepsvervoerders en andere logistieke ondernemingen die regelmatig onderstellen, opleggers, trailers of vergelijkbare objecten van derden in bruikleen hebben, lopen het risico van aansprakelijkheid voor beschadigingen. De financiële gevolgen daarvan dekt u af met de Container- en Traileraansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering is specifiek gericht op aansprakelijkheid voor schade aan objecten die de onderneming tijdelijk in bruikleen of beheer heeft.