Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, verandert er niet alleen veel voor u en uw gezin, u kunt er ook qua inkomen hard op achteruit gaan. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen (een deel van) de financiële gevolgen bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval verzekerd bent tegen inkomensverlies. Dat is een prettige zekerheid als uw salaris ineens daalt omdat u minder of niet meer werkt. U spreekt van tevoren af voor welk bedrag u zich verzekert en de premie is fiscaal aftrekbaar.

Pensioen

Als zelfstandig ondernemer bent u gewend beslissingen te nemen. Maatregelen die passen binnen de doelstellingen van uw bedrijf en die de continuïteit van uw onderneming zeker stellen. Maar ook privé wilt u voor continuïteit zorgen. Zodat u voldoende inkomen heeft als u met pensioen gaat bijvoorbeeld. Daarbij kunt u grotendeels zelf bepalen hoe u uw oudedagsvoorziening wilt regelen. Uiteraard binnen de huidige pensioenregels en faciliteiten.Voor uw pensioenopbouw heeft u drie mogelijkheden: deelname aan de oudedagsreserve, het gebruik van de jaarruimte en inhaalruimte en de winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst).

Nabestaandenvoorziening

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de financiële gevolgen als u (of uw partner) mocht komen te overlijden. Als u als zelfstandige komt te overlijden, vallen uw inkomsten weg en dat heeft consequenties voor uw achterblijvende partner en eventuele kinderen. Maar ook als uw partner komt te overlijden, kan dat grote financiële consequenties hebben. Wie weet moet u wel minder gaan werken, of dient u zelfs uw ondernemingsactiviteiten te staken. Er zijn verschillende manieren om dit risico af te dekken.

Compagnon

Veel ondernemingen zijn voor de continuïteit en winstgevendheid sterk afhankelijk van één of meerdere sleutelfiguren. Het overlijden van zo’n sleutelfiguur of compagnon, kan het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Vennoten hebben de mogelijkheid een Compagnonsverzekering op elkaars leven af te sluiten. Bij overlijden van één van de vennoten keert de verzekering een bedrag ineens uit aan de ander. Omdat de één premie betaalt op het leven van de ander is daarover geen successierecht verschuldigd.