Wanneer u schade heeft, doet u het volgende:
Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt dan deze al is.
Meld de schade via ons telefoonnummer 0413-42 01 90 of via e-mail op info@vdberk-assurantien.nl.

Wij zorgen voor een snelle en adequate afhandeling.

Ook buiten onze openingstijden kunt u ons voor dringende zaken altijd bereiken op ons telefoonnummer.

Brandschade
De brandweer schakelt een coördinator van Stichting Salvage in. Hij vertegenwoordigt alle verzekeraars en helpt u met praktische steun en advies.

Diefstal
Bij diefstal moet u altijd aangifte doen bij de politie.

Aanrijding
Vul bij een aanrijding altijd ter plaatse samen met de andere partij het schadeformulier in. Zorg dat u de juiste verzekeringsgegevens van de tegenpartij heeft. U vindt zijn polisnummer op zijn groene kaart. Twijfelt u of u de juiste gegevens heeft gekregen, dan kan de politie de juiste verzekeringsgegevens opvragen via de meldkamer.
Vul zowel voor- als achterkant van het schadeformulier in en zet uw handtekening op beide zijden.