WIA aanvulling

Sinds 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Door deze invoering kunnen arbeidsongeschikte werknemers met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. Werkgevers kunnen voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers zorgen door het sluiten van een collectieve WIA Verzekering. Ook kan hier een verzekering in de privésfeer voor worden getroffen.

Maandlasten AOV en werkeloosheid

Wanneer u te maken krijgt met inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of ernstige aandoeningen, komt er veel op u af. Natuurlijk wilt u dan niet ook nog eens de zorgen over de betaalbaarheid van uw woonlasten erbij hebben. Met een inkomensverzekering kunt u dit risico afdekken en kiezen voor de zekerheid dat u uw nog op kunt brengen als u inkomensverlies lijdt.