CAR Montage

Als bouwbedrijf loopt uw behoorlijke risico’s. In de bouw volgen de werkzaamheden elkaar vaak in snel tempo op. Planning en afstemming zijn van groot belang. Schades door toedoen van de betrokken partijen of door calamiteiten kunnen grote gevolgen hebben voor uw planning. Zo kan een zware storm, brand, vandalisme of diefstal forse schade veroorzaken aan het werk in aanbouw en het hele bouwproces flink verstoren. Dergelijke schadegevallen zijn gedekt op een CAR verzekering. Een montageverzekering biedt een vergelijkbare dekking voor tal van risico’s die zich voordoen in de installatiebranche.

Recall

Bij een recall krijgt u te maken met onverwachte kosten zoals onderzoekskosten en de kosten voor het vernietigen van onveilige producten. Het aantal product recalls is de laatste jaren sterk toegenomen. Uw reputatie kan worden geschaad doordat een product teruggehaald moet worden, bijvoorbeeld door de negatieve media-aandacht. Het kan zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Een recall is vaak niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering waardoor u zelf voor de kosten opdraait.

Krediet

Zowel in goede als in slechte tijden is het belangrijk om te zorgen dat uw uitstaande facturen op tijd betaald worden zodat u voldoende cashflow en werkkapitaal heeft om bijvoorbeeld nieuwe investeringen te doen.Een kredietverzekering is in dat geval dan ook een belangrijk onderdeel van het goed inrichten van uw Credit Management. Een kredietverzekering biedt u garantie van betaling, de continuïteit van uw onderneming wordt gewaarborgd en uw concurrentiepositie verbetert.